Slávnostné odovzdávanie cien súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2017

Slávnostné odovzdávanie cien súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2017

Termín konania :

17. 5. 2018

Miesto konania :

Dvorana Ministerstva kultúry SR

           Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

      Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania neperiodických publikácií knižného charakteru. Katalóg si môžte prezrieť tu.

            Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách:

a) vedecká a odborná literatúra,

b) krásna literatúra,

c) literatúra pre deti a mládež,

d) učebnice,

e) knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie,

f) bibliofilské tlače,

g) študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Prihlásené knihy hodnotí 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska.

Autorovi, vydavateľovi alebo tlačiarni udeľujú usporiadatelia súťaže ceny: 

Cenu MK SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy,

Cenu MK SR autorovi za vynikajúce ilustrácie,

Cenu MK SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu,

Cenu MK SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie,

Cenu MŠ, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu,

Cenu ZPnS tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie,

Cenu BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu,

Cenu SNK za študentskú prácu 

      Do súťaže vydavatelia prihlásili 163 kníh v kategóriách: vedecká a odborná literatúra, krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež, učebnice, knihy

o výtvarnom umení a obrazové publikácie, bibliofilské tlače, študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl. 10 titulov získalo osem cien: Ceny Ministerstva kultúry SR, Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku, Cenu BIBIANY a štyri práce Cenu Slovenskej národnej knižnice. Porota vybrala ako Najkrajšie knihy Slovenska 20 kníh a 6 študentských prác. Predsedom poroty bol Igor Piačka.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo dňa 17. 5. 2018 o 14.00 hod. v Dvorane Ministerstva kultúry SR. Po slávnosti bude otvorenie výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2017 v Galérii Dušana Rolla v BIBIANE.

 

Galéria

Kalendár podujatí

2023


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ