Najkrajšie knihy Slovenska 2021- predĺžený termín

Najkrajšie knihy Slovenska 2021- predĺžený termín

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti je hlavným usporiadateľom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2021.

Súťaž vyhlasujeme spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2021 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. 3. 2022 (predĺžený termín) bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu: BIBIANA, Panská 41, 815 39 Bratislava s označením súťaže NKS 2021.

<--break->

Štatút súťaže nájdete tu.
 Prihlášku si môžete stiahnuť 

alebo vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie – kontakt:

E. Cíferská, tel.: 02/20 467 172 , e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk

Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).