GALÉRIA SLOVENSKÝCH ILUSTRÁTOROV DETSKEJ KNIHY OCENENÝCH NA BIB 1967 – 2019

GALÉRIA SLOVENSKÝCH ILUSTRÁTOROV DETSKEJ KNIHY OCENENÝCH NA BIB 1967 – 2019

Termín konania :

od: 7. 4. 2021

do: 14. 4. 2021

Miesto konania :

Doma

Prezrite si v našej virtuálnej galérií ilustrácie slovenských autoriek a autorov, ktoré boli ocenené na Bienále ilustrácií Bratislava od jeho začiatku až po ostatný ročník.

Slovenská ilustračná tvorba má  svoju históriu a vývoj, nadväzuje na tradície a zároveň chápe ilustráciu v nových, súčasných súvislostiach. Pevný pilier slovenskej ilustrátorskej školy založenej Albínom Brunovským a vychádzajúcim z tvorivých snáh  Vincenta Hložníka podopiera niekoľko generácií slovenských ilustrátorov dodnes. Keď hovoríme o významných ilustrátoroch A. Brunovskom a V. Hložníkovi, treba siahnuť aj po legende Ľudovíta Fullu,  a nepochybne uviesť mená, ktoré základ školy rozvíjali a dodnes rozvíjajú, či už v tvorivej, alebo pedagogickej podobe – Viera Gergeľová , Dušan Kállay, Miroslav Cipár, Jana Kiselová – Siteková, Viera Bombová,  Peter Kľúčik, Ľuba Končeková - Veselá, Svetozár Mydlo, Dezider Tóth, Ondrej Zimka, Katarína Ševellová-Šuteková, Vladimír Machaj, Oľga Bajusová, Róbert Brun, Martin Kellenberger, Karol Ondreička, Peter Cpin, Ján Lengyel a ďalší.

O kvalite slovenskej ilustračnej tvorby svedčí aj fakt, že počas rokov na Bienále ilustrácií Bratislava (od roku 1967 až po súčasnosť) boli ocenení ilustrátori priebežne zo všetkých generácií v počte 17 autorov ( F. Blaško,  V. Bombová, R. Brun,  A. Brunovský, M. Cipár, R. Dúbravec, V. Gergeľová, D. Kállay, Ľ. Končeková-Veselá, J. Kiselová-Siteková, T. Klepoch,  Martina Matlovičová,   D. Olejníková, Ľ. Paľo, K. Ševellová - Šuteková, P. Uchnár, O. Zimka), pričom však niektorí boli ocenení opakovane, alebo na niektorých ročníkoch bolo ocenených viac ako jeden. V celkovom výpočte to znamená, že za doposiaľ 27 ročníkov BIB získali slovenskí ilustrátori 29 cien. Toto číslo zjavne vypovedá o stále pretrvávajúcej kvalite slovenskej ilustrácie aj napriek skutočnosti, že v priebehu rokov sa podmienky a možnosti tvorcov výrazne zmenili.

Virtuálna expozícia prezentuje ocenených slovenských autorov na BIB počas rokov  1967 – 2019. Nájdeme tu široký výber výtvarných techník, kompozičných rozvrhnutí, ako aj rôznorodosť chápania ilustrácie, rozdielnosť prístupu k textu i atmosfére príbehu, špecifické nálady, spektrum výtvarných prístupov a vyjadrení autorov.

 

Stručná charakteristika tvorby autorov

Ilustrácie Františka Blašku určené menšej vekovej kategórii disponujú milou lyrizáciou obsahu, plne farebnou a jednoznačnou vo výraze. Kontrastná je tvorba Viery Bombovej v takmer dekoratívnom znení s vyabstrahovaním detailov až po rámcovú abstrakciu, čerpajúcu z motívov čipky a posunutej do modernizujúcej roviny. Atak farebnej geometrie, s dôrazom na figúru a novátorskú kompozíciu i zámernú deformáciu sa odrazí v tvorbe Róberta Bruna. Reprezentantom surrealistickej roviny plnej fantázie a sna, farieb a bizarných postáv s orientáciou na cizelovanie detailu je Albín Brunovský, zakladateľ slovenskej ilustrátorskej školy . Ornament , štylizáciu, sýty kolor a znakovú výpoveď charakterizuje tvorba Miroslava Cipára. Plošný, tvrdší a razantnejší je prejav Róberta Dúbravca kontrastujúceho s jemnou a hravou poetikou Viery Gergeľovej. Doposiaľ jediný držiteľ Grand Prix BIB zo Slovenska (1983) Dušan Kállay je aj profesorom na VŠVU, kde odchováva ďalšie talentované generácie ilustrátorov. Jeho vtipný, divadelný a fantazijný prístup k tvorbe presahuje hranice nielen vizuálne, ale aj reálne. Krehký, až efemérny je výraz Jany Kiselovej - Sitekovej v dôslednej drobnokresbe a ženskej jemnosti. Kontrastná k jej výrazu je tvorba Tomáša Klepocha s jeho expresívnym výrazom, ktorý patrí k mladšej generácií slovenských ilustrátorov. Scénografické videnie, zmysel pre koláž a ironizujúci humor v sýtej farebnosti je typický pre mladú autorku Martinu Matlovičovú.   Rozpitý akvarel a kontrast hlbokých a žiarivých tónov charakterizuje Ľubu Končekovú - Veselú. Tvorba Daniely Olejníkovej  syntézou ilustrácií a textu, láme tradičný spôsob pristupovania k ilustráciám. Ilustrátorka nachádza možnosť redukovania tvarov, ukazuje na dôležitosť kompozície rýmu, bodov, čiar a foriem inovatívnym a svojským spôsobom. Ľuboslav Paľo sa vyjadruje v súčasnosti maliarskym štýlom, podporeným sýtou farebnosťou a jemným štylizovaním figúr posúvajúc ich do príťažlivej vtipnej roviny.   Katarína Ševellová-Šuteková zas posúva obraz do farebnej , presne vymedzenej geometrie figúr, plošnej a jednoznačne zadefinovanej. Akýsi Brunovského rukopis sa v rôznych podobách odráža v tvorbe Petra Uchnára, ktorý umne narába s farbou, kompozíciou i náladou.  Trochu humoru a jemnej karikatúry sa objaví vo výrazne farebných obrazoch Ondreja Zimku.

Kolekcia predstavuje reprezentatívnu, umelecky kvalitnú vzorku tvorby slovenských ilustrátorov detských kníh v rámci obdobia viac ako 50 rokov.

Autorky textu 

Mgr. Barbara Brathová a Mgr. Viera Anoškinová

Galéria

Kalendár podujatí

2023


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ