MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA O ČÍTANÍ

K činnosti IBBY INŠTITÚTU patrí organizovanie medzinárodných konferencií o čítaní v Bratislave, ktoré sa konajú vždy počas otvorenia BIB-u ako jeho komplement. Konferencie sú určené širokej verejnosti: rodičom, knihovníkom, učiteľom, pracovníkom s deťmi, odborníkom na literatúru pre deti a mládež a na príbuzné disciplíny, ktoré sa čítania a práce s knihou týkajú.