Medzinárodné konferencie IBBY inštitútu 2017

V Bratislave sa v dňoch 5. a 6. septembra konali dve medzinárodné konferencie pre rodičov, učiteľov a všetkých záujemcov, ktorí pracujú s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Organizovali ich BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a SK IBBY.  Participovali na nich aj Ústav slovenskej literatúry SAV, Kreatívna Európa – Creative Europe Desk Slovakia a OZ Fanfáry.

Konferencia Nakukni poza obrázok, čo vidíš?  (5.9.2017) priblížila svet obrázkových kníh – ako pri ich spoločnom čítaní môžeme u detí podporovať zdravý vývin, symbolické myslenie, ako cez ilustráciu dokážeme pomáhať deťom formulovať myšlienky a pozitívne pôsobiť na verbálny prejav dieťaťa. Pozornosť bola zameraná aj na výtvarné stvárnenie komplikovaných tém a na to, ako s ilustráciami pracovať stimulačne a konštruktívne.

Dňa 6. septembra pokračovalo podujatie konferenciou – Poď si čítať v knižke aj v živote! zameranou na problematiku čítania ako na zaujímavý a zložitý proces, ktorý závažným spôsobom ovplyvňuje ľudský život. Na kvalitu čítania má vplyv aj to, ako svoj bežný život prežívame. Významní odborníci zo Slovenska a z rôznych krajín sveta sa venovali procesom spojeným s čítaním a tiež  tomu, ako môže aj pohyb, vnímanie zvukov a hudby alebo rôzne sociálne aktivity stimulovať schopnosť dieťaťa vnímať, porozumieť textu a prenášať zažité skúsenosti do vlastného životného priestoru.

Príspevky prednášajúcich z konferencií