Skočiť na hlavný obsah
IBBY inštitút Bratislava

IBBY inštitút Bratislava

IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA

je medzinárodné centrum pre výskum a rozvoj kultivovaného čítania (čítania s porozumením), ktorého zakladacími organizáciami sú Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Inštitút je úzko prepojený s Medzinárodnou úniou pre detskú knihu (IBBY) a poskytuje  platformu pre spoluprácu členských krajín IBBY, iniciuje aktivity na medzinárodnej úrovni na verejných a odborných fórach. Tento status bol prijatý aj na zasadnutí  Výkonného výboru IBBY v Aucklande v roku 2016.  

Ciele IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA
  • sprostredkovať a šíriť poznatky a skúsenosti ďalej, a tak ešte viac stimulovať knižnú kultúru a kultúru čítania doma i v zahraničí.
  • Prezentovať výsledky činnosti INŠTÚTU nielen  na Slovensku ale aj v zahraničí, podporovať vzájomnú výmenu skúseností medzi krajinami
  • Rozvíjať sieť kontaktov domácich a zahraničných odborníkov za účelom spoločných projektov
  • Podnecovať štúdium prostredníctvom vzdelávacích a kreatívnych pobytov v Bratislave
  • Zahraniční Slováci (kontakty a spolupráca aj s členskými krajinami IBBY
  • Spolupráca s Bienále ilustrácií Bratislava – zahraničné konferencie počas BIB-u
AKTIVITY IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA

Dňa 8. 12. 2014 bol v Bruseli v spolupráci s EU Komisiou pre kultúru a vzdelávanie a Stálym zastúpením SR v EÚ - medzinárodný workshop Stop Reading Crisis, zameraný na problém narastajúcej krízy čitateľskej  gramotnosti v Európe. Na workshope vystúpil okrem iných odborníkov aj prezident IBBY belgický spisovateľ Wally de Donker.

Dňa 10. 12. 2015  DG Translation EU v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia  pre deti a IBBY INŠTITÚTOM BRATISLAVA zorganizovali v Bruseli - medzinárodný tele-seminár "Translation Forum Children´s Literature: values, models and their translation" (Prekladateľské fórum o detskej literatúre: hodnoty, modely a ich pretlmočenie), ktorý bol zároveň prenášaný do Luxemburska, a tiež medzinárodne vysielaný prostredníctvom webstreamu  a bol zároveň otvorením výstavy BIB v DG TRANSLATION EU.

V roku 2016 z poverenia Ministerstva zahraničných vecí SR BIB a IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA prezentovali Slovensko v rámci Predsedníctva SR v EÚ.  V Bruseli v Európskej rade sa dňa 6. 10. 2016 uskutočnilo otvorenie výstavy BIB a medzinárodný seminár IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA "Transferring Values and the Value of Transferring" (Prenášanie hodnôt a hodnota prenosu). Zúčastnilo sa ho vyše 60 ľudí. Na seminári vystúpili: Valerie Coghlan, prezidentka medzinárodného časopisu BOOKBIRD (časopis IBBY venovaný knižnej kultúre pre deti a mládež), Helen Sigeland, riaditeľka Ceny Astrid Lindgren Memorial (ALMA), Beata Panáková, autorka, prekladateľka, dramaturgička SR – RTVS, a Timotea Vráblová.

MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE O ČÍTANÍ V BRATISLAVE 
HUDOBNÝ SALÓN U ZICHYOVCOV  (2019), (2017)