Skočiť na hlavný obsah
Posolstvo MDDK 2021

Posolstvo MDDK 2021

Medzinárodný deň detskej knihy (MDDK) každoročne vyhlasuje Medzinárodná únia pre detskú knihu (IBBY) od roku 1967, z iniciatívy zakladateľky IBBY Jelly Lepman. Oslavuje sa v deň, ktorý je považovaný za deň narodenia Hansa Christiana Andersena, 2. apríla.

Posolstvo MDDK každoročne prináša iná národná sekcia IBBY. V roku 2021 má nad oslavami patronát národná sekcia USA (USBBY).
Posolstvo napísala americká autorka kubánskeho pôvodu Margarita Engle (komentár k posolstvu) a autorom plagátu je ilustrátor brazílskeho pôvodu Roger Mello, (komentár k plagátu

 

HUDBA SLOV
(posolstvo k Medzinárodnému dňu detskej knihy 2021)  

Keď si čítame, naša myseľ dostáva krídla.
Keď píšeme, naše prsty spievajú.
 
Slová znejú na stránkach. Sú bubnami a flautami,
sú vtáčou piesňou a sloním trúbením,
sú riekami, ktoré zurčia, vodopádmi, ktoré dunia,
motýľmi, ktoré poletujú
vysoko medzi oblakmi!
 
Slová nás vyzývajú do tanca: rytmus, rýmy, tlkot srdca,
dupot kopýt, trepot krídel, staré príbehy a nové príbehy,
vymyslené i skutočné.
 
V pohodlí domova,
alebo na cestách cez hranice smerom k novej zemi
a cudziemu jazyku,
príbehy a básne sú vaše
a vždy vám budú patriť.
 
Keď sa rozprávame, naše hlasy
vytvárajú hudbu budúcnosti,
hudbu pokoja, radosti a priateľstva,
melódiu nádeje.

Autor: Margarita Engle

PLAGÁT