MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE O ČÍTANÍ V BRATISLAVE

K činnosti IBBY INŠTITÚTU patrí organizovanie medzinárodných konferencií o čítaní v Bratislave, ktoré sa konajú vždy počas otvorenia BIB-u ako jeho komplement. Konferencie sú určené širokej verejnosti: rodičom, knihovníkom, učiteľom, pracovníkom s deťmi, odborníkom na literatúru pre deti a mládež a na príbuzné disciplíny, ktoré sa čítania a práce s knihou týkajú.

  • V roku 2015 sa konali medzinárodné konferencie (bulletin) "Vidíme rozlične alebo Ako čítať detské obrázkové knižky"  a konferencia "Stop kríze čítania!" Vystúpilo na nich 19 domácich a zahraničných odborníkov na problematiku čítania.
  • roku 2017 sa uskutočnili medzinárodné konferencie (bulletin) "Nakukni poza obrázok, čo vidíš?" a "Poď si čítať v knižke aj v živote!" (Čítanie a vývin dieťaťa). Viac..
  • V roku 2019 sa budú konať medzinárodné konferencie na témy:  I. Čo vidíme a čo nevidíme? (Príbeh v obrázkovej knihe)  II. Čítanie ako tvorivý proces)