Skočiť na hlavný obsah
ŽIVÉ MESTO

ŽIVÉ MESTO

Termín konania :

od: 17. 6. 2016

do: 25. 9. 2016

Miesto konania :

BIBIANA

Živé mesto je výstava, v ktorej interaktivita nie je len módne slovo. Zámerom autorov je spolu s deťmi preniknúť do „útrob“ a „zákulisia“ mesta a dať im možnosť lepšie pochopiť, čo leží za a pod veľkými urbanistickými celkami a ako to všetko vôbec funguje. Budú riešiť rôzne úlohy: na veľkej mape vyhľadajú trasu autobusu a električky, pokúsia sa identifikovať pôdorys historických budov, spoznať siluety veľkomiest sveta alebo pozorovať ako funguje „mesto“ mravcov. Veľká stavebnica poskytne deťom priestor na založenie si vlastného mesta, streetartový ateliér umožní dotvoriť fotografie popraskaných stien a chodníkov a na záver doplnia, čo im v meste chýba a čo by v ňom zmenili.
Námet a scenár – N. Kančevová a Eva S. Kotláriková, výtvarno-priestorové riešenie –
K. Jägrová, dramaturgia – A. Broadhurst-Petrovická

Galéria