UMENIE ZÁHRADY

UMENIE ZÁHRADY

Termín konania :

od: 17. 6. 2016

do: 25. 9. 2016

Miesto konania :

UMENIE ZÁHRADY

Vytváranie záhrad sa už dávno stalo jednou zo základných potrieb človeka, ktoré nepodliehajú času a zdá sa, že pomaly, ale iste predstavujú znova luxusnú záležitosť, pretože si jej tvorba vyžaduje to najvzácnejšie - čas, priestor a pozornosť. Interaktívna výstava Umenie záhrady približuje kde a prečo vznikali prvé záhrady, ako sa v priebehu storočí menili ich podoby a ako si aj dnes možno pri ich zakladaní dopriať veľa potešenia. Deti tu nájdu záhradu s obrovskými kvetmi, ocitnú sa v nočnej púštnej záhrade, v stredovekej liečivkovej záhrade, prejdú sa labyrintom umelej francúzskej, ale aj romantickej anglickej záhrady a na projekčnom stole si vytvoria vlastnú. Nádvorie BIBIANY sa premení na mozaiku rôznych typov malých záhrad.
Námet a scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové
riešenie – M. Dobeš, výtvarno riešenie nádvoria – B. Benická

Galéria