OČAMI SPOMIENOK

OČAMI SPOMIENOK

Termín konania :

od: 24. 10. 2019

do: 24. 11. 2019

Miesto konania :

Galéria Dušana Rolla, BIBIANA, Panská 41

Na tejto výstave Vám predstavujeme časť umeleckých artefaktov - malieb, ilustrácií, kresieb a grafík zo zbierky Dr. Dušana Rolla, ktoré nadobudol ako osobné dary od umelcov z celého sveta počas svojho dlhoročného pôsobenia v rámci organizácie podujatia BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA (BIB).

Dr. Dušan Roll je jedným zo zakladateľov BIB. Nápad založiť BIB vznikol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v čase, keď sme žili za železnou oponou a nebolo možné voľne cestovať do sveta. Hlavnou ideou teda bolo - ak nemôžeme cestovať my, pozvime ilustrátorov z celého sveta k nám, aby sa mohla porovnať úroveň vydávania detských ilustrovaných kníh u nás i v zahraničí.
Koncom roku 1965 schválil Medzinárodný prípravný výbor Memorandum pre organizovanie BIB. Po vypracovaní základných dokumentov ako Organizačný poriadok BIB a Štatút BIB, po nultom ročníku v roku 1965 sa začína organizovať v roku 1967 I. ročník BIB, na ktorom sa zúčastnilo 319 ilustrátorov z 25 krajín. BIB začína postupne získavať ako medzinárodná súťažná prehliadka ilustrácií prestíž a začína sa spolupráca s Unescom, IBBY ako aj knižnicami vo Viedni a v Mníchove. BIB nadväzuje spoluprácu aj s knižným Veľtrhom detskej knihy v Bologni.
Na všetkých doterajších ročníkoch BIB sa Dr. Dušan Roll aktívne podieľal. V osemdesiatych rokoch minulého storočia bol dokonca aj prezidentom IBBY a navštívil v tejto funkcii desiatky krajín. Zaslúžil sa o propagáciu detskej ilustrácie a BIB po celom svete. Počas organizovania viac ako 25 ročníkov BIB obdržal množstvo osobných darov od výtvarných umelcov z celého sveta a všetky vystavené diela, ktoré súvisia s BIB-om, sa rozhodol darovať BIBIANE, medzinárodnému domu umenia, ktorý po dlhé roky organizuje túto prestížnu medzinárodnú súťažnú prehliadku detských ilustrácií. Ide hlavne o diela ocenených autorov na BIB - víťazov Grand Prix, alebo držiteľov Zlatého jablka, či Plakety. Sú tu však zastúpené aj diela členov medzinárodných porôt jednotlivých ročníkov, ako aj iných slovenských a zahraničných autorov, pričom celkove ich je 114 kusov. Výstava je doplnená o diplomy a vyznamenania, ktoré obdržal Dr. Roll za prácu pre BIB. Na výstave prezentujeme aj bustu Dr. Rolla, ktorú vytvoril slovenský sochár Alexander Trizuljak. Dr. Roll sa tiež aktívne podielal na zabezpečení realizácie sochy Hansa Christiana Andersena v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí.
Marián Potrok, kurátor výstavy Sekretariát BIB

Galéria

Galéria

Kalendár podujatí

2023


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ