MIGRÁCIE - výstava v BIBIANE

MIGRÁCIE - výstava v BIBIANE

Termín konania :

od: 7. 9. 2017

do: 29. 10. 2017

Miesto konania :

BIBIANA, Panská ul. 41

Výstava Migrácie je pripravená v spolupráci s Medzinárodným centrom pre obrázkovú knihu v spoločnosti (ICPBS), Veľká Británia. Táto výstava chce upriamiť pozornosť na osud tisícov detí a ich rodín, ktoré v dôsledku utláčajúceho režimu, násilia a biedy sú nútené migrovať na bezpečnejšie miesta vo svete. Ide o inštaláciu 100 – 200  pohľadníc od ilustrátorov z celého sveta. Samotná inštalácie bude zdôrazňovať, že kultúra a idey migrujú cez hranice, bariéry a zákazy ľudí. Inštaláciu bude dopĺňať súbor ilustrácií od kolektívu absolventov University of Worcester, Veľká Británia. Táto výstava je podporená IBBY – Medzinárodnou úniou pre detskú knihu.

Vernisáž 7. 9. 2017 o 16.00 hod.

Galéria

Galéria