MEDZINÁRODNÁ TLAČOVÁ KONFERENCIA k BIB 2017

MEDZINÁRODNÁ TLAČOVÁ KONFERENCIA k BIB 2017

Termín konania :

8. 9. 2017

Miesto konania :

Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5