Pozvánky

Pozvánka na medzinárodné konferencie IBBY inštitútu Bratislava

BIBANA, medzinárodný dom umenia pre detiSlovenská sekcia IBBY a Ústav slovenskej literatúry SAV

Vás pozývajú na medzinárodný IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA, ktorého súčasťou sú konferencie pre širokú verejnosť zamerané na rozvoj kultúry čítania:

5. 9. 2017 od 9,00 v hoteli TATRA v Bratislave

Nakukni poza obrázok, čo vidíš?

Konferencia je venovaná obrázkovým knižkám, teda tomu, ako možno s nimi podnetne pracovať, ako môžeme pri čítaní obrázkových kníh u detí podporovať ich zdravý vývin. Obrázkové knižky sa čítajú osobitým spôsobom a niekedy aj malé vizuálne detaily rozhodujú o tom, čo prezrádzajú o postave alebo o prostredí rozprávania. Svojrázne výrazové prostriedky má pritom každá kultúra. Aj pri vyjadrovaní emócií na obrázkoch. Ako vyjadruje priateľstvo Slovák a ako Islanďan? K zaujímavým témam sa vyjadria významní odborníci zo Slovenska a z rôznych krajín sveta.

6. 9. 2017 od 9,00 v hoteli TATRA v Bratislave

Poď si čítať v knižke aj v živote! (Čítanie a vývin dieťaťa)

Konferencia je zameraná na problematiku čítania. Čítanie je zaujímavý a zložitý proces, ktorý závažným spôsobom ovplyvňuje ľudský život. Na kvalitu čítania má pritom vplyv aj to, ako svoj bežný život prežívame. Významní odborníci zo Slovenska a z rôznych krajín sveta sa budú zaoberať procesmi spojenými s čítaním a tiež tým, ako súvisia s vývinom dieťaťa. Zaujímať nás však budú aj také otázky, ako pohyb, vnímanie zvukov a hudby alebo rôzne sociálne aktivity môžu u dieťaťa stimulovať schopnosť vnímať a porozumieť počúvanému alebo čítanému textu a pomôžu dieťaťu prenášať zažité skúsenosti do vlastného životného priestoru.

Prosíme záujemcov nahlásiť účasť na konferenciách na e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk.

Cestovné náklady nehradíme, účasť na konferenciách je bez poplatkov.

OKOHRA

Milí priatelia,
pozývame Vás na tlačovú besedu k otvoreniu veľkej interaktívnej výstavy OKOHRA, vo štvrtok 9. marca 2017 o 10.00 hod. v BIBIANE na Panskej 41 v Bratislave.

Na TB sa osobne zúčastnia autorky výstavy:
Scenár - Ľubica Pavlovičová a Eva Pavlovičová
Výtvarno-priestorové riešenie a dramaturgia - Soňa Sadilková

Vernisáž výstavy bude v ten istý deň o 16.00 hod.

KRAJINA KOMIKSU

Prevziať:

ANDERSEN – ROZPRÁVKAR NA CESTÁCH PO EURÓPE (Interaktívna výstava)

Pozvánka na otvorenie interaktívnej výstavy.

BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA 2016 - Slávnostné ukončenie festivalu

Pozvánka na udeľovanie ciena a slávnostné ukončenie XIII. ročníka Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti.

BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA 2016 - Slávnostné otvorenie

Pozvánka na slávnostné otvorenie BAB 2016.

Zaži textil

Interaktívna výstava o textile ako o rôznorodom materiáli, o jeho zmyslovom vnímaní, štruktúrach a podobách. Základné pojmy, ako vlákno, sieť, pletenina, tkanina, či uzol, tu môžu deti samy aktívne zažiť. Bude tu napr. veľká sieť, balančné prvky, trikotové naťahovacie objekty, zvukovo-vizuálna projekcia z kombinácie vlákna, svetla a hudby a pre najmenších haptický priestor, v ktorom sa plazením zoznamujú s rôznymi druhmi látok. Výstava je netradičná aj tým, že sa bude meniť vďaka dopĺňaniu objektov a inštalácií za neustálej aktívnejpomoci detí.
Námet a scenár - Lubica Sajkalová
výtvarno-priestorové riešenie - Jána Sajkala
dramaturgia - Valéria Marákyová
Termín konania: od: 5. 2. 2016 do: 29. 5.2016

Prevziať:

Umenie záhrady

Vytváranie záhrad sa už dávno stalo jednou zo základných potrieb človeka, ktoré nepodliehajú času a zdá sa, že pomaly, ale iste predstavujú znova luxusnú záležitosť, pretože si jej tvorba vyžaduje to najvzácnejšie - čas, priestor a pozornosť. Interaktívna výstava Umenie záhrady približuje kde a prečo vznikali prvé záhrady, ako sa v priebehu storočí menili ich podoby a ako si aj dnes možno pri ich zakladaní dopriať veľa potešenia. Deti tu nájdu záhradu s obrovskými kvetmi, ocitnú sa v nočnej púštnej záhrade, v stredovekej liečivkovej záhrade, prejdú sa labyrintom umelej francúzskej, ale aj romantickej anglickej záhrady a  na projekčnom stole si vytvoria vlastnú. Nádvorie BIBIANY sa premení na mozaiku rôznych typov malých záhrad.
Námet a scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové
riešenie – M. Dobeš, výtvarno riešenie nádvoria – B. Benická

Linka detskej istoty

dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú besedu k otvoreniu výstavy
DOBRÁ SPRÁVA - MÁME PRÁVA!
24. marca 2015 o 10.00 hod. v BIBIANE na Panskej 41 v Bratislave.

Na TB budú odpovedať:
- PhDr. Peter Guráň - slovenský zástupca, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa
na obdobie rokov 2013 - 2017
- Mgr. art. Peter Kuba alebo Mgr. art. Katarína Baranová Kubová - riaditeľka SZUŠ
LUDUS
- Mgr. art. Daniela Révayová Lichardusová - výtvarný návrh a realizácia výstavy
- Mgr. Jana Šimončičová - psychologička z LINKY DETSKEJ ISTOTY
- Mgr. Valéria Marákyová - vedúca Oddelnia technickej realizácie výstav a
programov v BIBIANE
- Mgr. Táňa Ivanič Rybanská - scenár a realizácia projektu z LINKY DETSKEJ ISTOTY

Prevziať:

Kuk na zvuk

Objavovať fakty a zaujímavosti o akustike je hlavným poslaním tejto malej, ale zaujímavej interaktívnej výstavy. Aké obrazce vytvára vlnenie zvuku v piesku alebo na vode, prečo pes počuje psiu píšťalku a my nie, a mnohé podobné zaujímavosti ukážu deťom, že aj veda môže byť zábavná. 
Scenár – J. Polgáry, výtvarno-priestorové riešenie – M. Rusnáková, dramaturgia – V. Marákyová   

Ilustrátorský Olymp vo Varšave

V Múzeu detskej knihy vo Varšave v Poľsku sme 3. marca 2016 otvorili výstavu ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP. Výstava, ktorú pripravila Knižnica BIBIANY a Sekretariát BIB v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave, predstavuje nositeľov najvyšších ocenení BIB v celej polstoročnej retrospektíve tohto podujatia. Exponáty pozostávajú z 25 ilustrácií a takmer 150 kníh, ktorých ilustrácie boli ocenené Grand Prix a Zlatým jablkom BIB. Výstava je putovná, postupne sa predstavuje v 26 knižniciach, galériách a kultúrnych inštitúciách na Slovensku a v zahraničí. Sme radi, že výstavu uvidia aj poľské deti v krásnych zrekonštruovaných priestoroch Múzea detskej knihy, ktoré je súčasťou Ústrednej knižnice mesta Varšavy a Mazovského regiónu.
Výstavu s nami otvárala pani Ewa Gruda, vedúca Múzea detskej knihy, za účasti predstaviteľov Slovenského inštitútu a veľkého množstva poľských ilustrátorov, vydavateľov a odborníkov z oblasti detskej knihy.

Prevziať:

EURÓPSKE ROZPRÁVKY

Rozprávky poukazujú na podobnosti a previazanosť jednotlivých národných tradícií a kultúr, na spoločný základ európskej kultúry.Výber okolo sto najreprezentatívnejších titulov európskych rozprávok zo zbierok knižnice BIBIANY sprevádza na výstave 25 rozprávkových ilustrácií, za ktoré ich autori získali ocenenie na niektorom z podujatí organizovaných BIBIANOU - Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajšie knihy Slovenska, štvrťročná súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy na Slovensku a Čestná listina IBBY. Výstava je európska nielen témou, ale aj formou, pretože návštevníci na nej nájdu knihy vydané v rôznych krajinách Európy, v mnohých európskych jazykoch a sú ilustrované umelcami z rôznych krajín. Deti si môžu vyskúšať svoje znalosti na interaktívnej rozprávkovej mape EÚ. Expozícia vznikla pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.
Námet a scenár - Hana Ondrejičková a Jana Michalová, výtvarno-priestorové riešenie – Allan Lučenič

Živé mesto

Živé mesto je výstava, v ktorej interaktivita nie je len módne slovo. Zámerom autorov  je spolu s deťmi preniknúť do „útrob“ a „zákulisia“ mesta a dať im možnosť lepšie pochopiť, čo leží za a pod veľkými urbanistickými celkami a ako to všetko vôbec funguje. Budú riešiť rôzne úlohy: na veľkej mape vyhľadajú trasu autobusu a električky, pokúsia sa identifikovať pôdorys historických budov, spoznať siluety veľkomiest sveta alebo pozorovať ako funguje „mesto“ mravcov. Veľká stavebnica poskytne deťom priestor na založenie si vlastného mesta, streetartový ateliér umožní dotvoriť fotografie popraskaných stien a chodníkov a na záver doplnia, čo im v meste chýba a čo by v ňom zmenili.
Námet a scenár – N. Kančevová a Eva S. Kotláriková, výtvarno-priestorové riešenie –
K. Jägrová, dramaturgia – A. Broadhurst-Petrovická