Otvorená výzva – výtvarno-priestorové riešenie výstavy