Skočiť na hlavný obsah
NOVÉ PROGRAMY V SEPTEMBRI

NOVÉ PROGRAMY V SEPTEMBRI

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY

Pracovné dni:
  6. 9.              10.00       Záhada hradného pokladu
13. 9.                8.30       Advokáti čítania
20. 9.              10.00       Záhada hradného pokladu

Soboty a nedele
  9. 9.              14.00       Záhada hradného pokladu
15. 9.              14.00       Od ucha k uchu

SEMINÁR PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ
  
8. 9.             14.00   Brána knihy otvorená – Modrý vrch. Seminár pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, rodičov a knihovníkov.


Programy sú počas pracovných dní na objednávku. Záhada hradného pokladu - rezervácie pre skupiny na tel. č. 02/2046 7173. Bližšie informácie o programoch Od ucha k uchu a Advokáti čítania a seminári pre verejnosť na tel. č. 02/2046 7174. 


INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

ZÁHADA HRADNÉHO POKLADU 
(5. 6. – 30. 9. 2018 v Klenbách BIBIANY)  Izba čítania Záhada hradného pokladu vychádza z povesti Poklad na Červenom Kameni a z rozprávkovej tvorby Jána Milčáka, ktoré spája motív hľadania tajomstva a problematika identity človeka. Interaktívne a „experimentálne“ aktivity so scénografickými objektmi umožnia deťom objavovať významy symbolického jazyka v uvedených literárnych textoch. Deti budú mať možnosť vytvoriť vo vlastnom symbolickom jazyku odkaz pre tých, ktorí prídu do Izby čítania, aby im dali impulz k vlastným úvahám, alebo pomohli vyriešiť niektorý z rébusov. Námet a vedenie – Timotea Vráblová. Výtvarné riešenie – Juliána Dubovská.  Foto z workshopu 
(Pre deti od 4 do 12 rokov.)


BRÁNA KNIHY OTVORENÁ
Brána knihy otvorená (pre najmenších čitateľov) prináša sériu seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov. Prvá časť s názvom Modrý vrch bude hovoriť o tom, ako cielene pracovať s deťmi od najútlejšieho veku, kedy začať stimulovať záujem o knihu, ako budovať vnútornú motiváciu u bábätiek a čo všetko vplýva na rozvoj vnímavosti dieťaťa, aby sme ho pripravili na ďalšie kroky ku knihe.  Vedie – Timotea Vráblová.
(Pre rodičov najmenších detí.)


OD UCHA K UCHU
Kreatívny program pre rodičov spolu s deťmi zameraný na rozvoj ich sluchového vnímania. Reaguje na znižovanie predstavivosti a ďalšie dôsledky, ktoré so sebou prináša prevaha vizuálnych podnetov u detí. Kreatívny workshop v spolupráci s RTVS využíva rôzne formy zvukových podnetov s aktívnym zapojením účastníkov workshopu. Vedie – Beata Panáková a Timotea Vráblová. 
(Pre rodičov s deťmi vo veku 6 - 12 rokov.)


ADVOKÁTI  ČÍTANIA
Program pre 8. a 9. ročníky ZŠ a stredoškolákov sa snaží viesť vybraných študentov ku kultivovanému čítaniu a budovaniu takej kultúry čítania, ktorá pomôže mladým ľuďom k širšiemu uplatneniu v živote. Zároveň stimuluje teenegerov, aby sa stali aktívnymi vo svojej komunite.  Vedie – Timotea Vráblová. 
(Pre deti v staršom školskom veku.)