Záhada hradného pokladu

ZÁHADA HRADNÉHO POKLADU 

(5. 6. – 24. 11. 2018 v Klenbách BIBIANY)  Izba čítania Záhada hradného pokladu vychádza z povesti Poklad na Červenom Kameni a z rozprávkovej tvorby Jána Milčáka, ktoré spája motív hľadania tajomstva a problematika identity človeka. Interaktívne a „experimentálne“ aktivity so scénografickými objektmi umožnia deťom objavovať významy symbolického jazyka v uvedených literárnych textoch. Deti budú mať možnosť vytvoriť vo vlastnom symbolickom jazyku odkaz pre tých, ktorí prídu do Izby čítania, aby im dali impulz k vlastným úvahám, alebo pomohli vyriešiť niektorý z rébusov. Námet a vedenie – Timotea Vráblová. Výtvarné riešenie – Juliána Dubovská.  
(Pre deti od 4 do 12 rokov.)

Pracovné dni:
  7. 11.            10.00   Záhada hradného pokladu 
21. 11.            10.30   Záhada hradného pokladu 
23. 11.            10.00   Záhada hradného pokladu

Program je počas pracovných dní na objednávku. Rezervácie na tel. č. 02/2046 7173. 

Soboty a nedele

28.10.            14.00   Záhada hradného pokladu - bez objednávania
10. 11.           16.00   Záhada hradného pokladu - bez objednávania
24. 11.           16:00   Záhada hradného pokladu - bez objednávania