Archív katalógov zo súťaže Najkrajšie knihy Slovenska

Archív katalógov zo súťaže Najkrajšie knihy Slovenska

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska od svojho vzniku v roku 1965 sleduje zámer podporovať  výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Od roku 1993 je hlavným usporiadateľom súťaže BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.
 
Prihlásené knihy posudzuje odborná porota na základe ich výtvarnej a polygrafickej kvality i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok porota vyberie kolekciu maximálne 20 kníh, ktoré sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska. Okrem toho odborná porota udeľuje tvorcom vybraných titulov z kolekcie aj osobitné ceny. Viac o Najkrajších knihách Slovenska
 
Usporiadateľ súťaže pravidelne vydáva katalóg, v ktorom sú prezentované víťazné knihy s ich podrobným popisom, registrom ocenených subjektov a obrazovým materiálom.

Digital archive

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992