Skočiť na hlavný obsah
Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky

Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky

Projekt je orientovaný na prezentáciu súčasných slovenských spisovateľov na stredných školách a súbežne v regionálnych knižniciach. Jeho cieľmi sú: priniesť efektívny doplnkový program k vyučovaniu literatúry na stredných školách, ktorý priblíži študentom súčasnú slovenskú literatúru, podpora čítania súčasnej slovenskej literatúry, zmena vnímania literatúry ako historického materiálu, (ktorý nemá nič dočinenia so svetom, v ktorom sa pohybujú, s problémami, ktoré vnímajú) a zapojiť čitateľov do diskusie o problémoch našej spoločnosti. Organizátorom  projektu je občianske združenie ars_litera, ktoré je zároveň usporiadateľom literárnej ceny Anasoft litera. Názov projektu si organizátori požičali z románu Mila Urbana, ktorý patrí do povinného čítania. V rámci projektu sa každoročne predstavuje 12 slovenských spisovateľov v 24 školách a knižniciach. 
 
Organizujú: ars litera, školy a  knižnice