Skočiť na hlavný obsah
Zázračný oriešok

Zázračný oriešok

Zámerom tohto projektu je prezentovať a propagovať detskú literatúru rôznymi zaujímavými  formami spracovania, priblížiť deťom ústrednú knižnú podobu a touto cestou vzbudiť záujem o čítanie a literatúru a zároveň vytvoriť príležitosť a motiváciu plnohodnotne tráviť voľný čas.

Festival od r. 2001 organizuje Mestská knižnica v Piešťanoch, mesto Piešťany  v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Svojím zámerom a rozsahom je významnou kultúrnou udalosťou celoslovenského významu. Od tretieho ročníka sa realizuje každé dva roky. Piaty ročník (r. 2008) bol významným medzníkom v histórii festivalu, pretože získal rozmer medzinárodného česko-slovenského projektu. Je súťažnou prehliadkou rozhlasových rozprávok z produkcie Literárno-dramatického centra Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktoré vznikli dramatizáciou alebo na motívy domácich i svetových knižných diel. Predstavuje rozprávku vo všetkých jej formách spracovania – literárnej, výtvarnej, rozhlasovej i televíznej a zároveň umožňuje bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov (veková skupina 6 12 ročných detí), ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi a vytvorenie spätnej väzby. Súčasťou festivalu je súťaž o najlepšiu monologickú rozhlasovú rozprávku a súťaž o najlepšiu rozhlasovú rozprávkovú hru, ktoré hodnotí odborná porota a detská porota zložená z čitateľov knižnice. Program dopĺňa mnoho sprievodných podujatí (besedy s tvorcami rozhlasových rozprávok a ich literárnych predlôh, tvorivé dielne s poprednými slovenskými ilustrátormi, divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, slávnostné galavečery). Na príprave a realizácii sa podieľajú spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia, rozhlasoví pracovníci – režiséri, scenáristi, dramaturgovia, scenáristi, redaktori, zvukári, herci, speváci a hudobníci, literárni teoretici, moderátori i zástupcovia kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií..

Zázračný oriešok je aj medzinárodnou česko-slovenskou kultúrno-spoločenskou udalosťou, ktorej sa pravidelne zúčastňujú desiatky významných osobností z rôznych sfér kultúry a umenia, ktorá prezentuje českú kultúru – prezentácia programov Českého rozhlasu, počúvanie českých rozprávok, stretnutia s autormi a rozhlasovými pracovníkmi, workshopy s českými  ilustrátormi, výstavy a pod. Koná sa pod záštitou  ministra kultúry Slovenskej republiky a veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku. V roku 2018 sa uskutoční jeho jubilejný 10. ročník.

Organizuje Mestská knižnica Piešťany