Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy organizuje metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice v spolupráci s Centrom pre školské knižnice, ktoré je súčasťou Národného múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe. Uvedený projekt bol po prvýkrát zorganizovaný v októbri v roku 2009, a to pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vopred vyhlásenú tému.

Organizuje Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice