Program 2020

XV. BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA

5. - 9. október 2020

Festivalový program bude zverejnený v septembri 2020.

Ako prebiehali predošlé ročníky si môžte pozrieť v archíve.