Výstava Zlatá priadka Mária Ďuríčková

Výstava Zlatá priadka Mária Ďuríčková

Výstavu Mestskej knižnice mesta Piešťany (prístupnú verejnosti od 24. júna do 30. septembra 2019)  tvoria veľkoplošné ilustrácie významných slovenských výtvarníkov, ktorí ilustrovali texty tejto „kráľovnej detskej literatúry“-Ilustrátora, maliara, grafika a dizajnéra Miroslava Cipára, ilustrátora a knižného grafika Petra Cpina, ilustrátora a scénického výtvarníka Vladimíra Krála, ilustrátorky a karikaturistky Boženy Plocháňovej, ilustrátora a scénografa Petra Čisárika, ilustrátora, maliara a grafika Petra Uchnára, ilustrátorky a akademickej maliarky Oľgy Bajusovej, ilustrátora a grafika Bystríka Vanču, ilustrátora, maliara a grafika Petra Kľúčika, maliarky a ilustrátorky Vlasty Baránkovej, ilustrátorky a dizajnérky Heleny Zmatlíkovej. Súčasťou výstavy sú i profily a portréty tvorcov ilustrácií, fotografie z podujatí Márie Ďuríčkovej, výstava jej najznámejších kníh a sprievodné podujatia vo forme komentovaných prehliadok, literárno-výtvarných workshopov, zážitkových čítaní.