VIDÍŠ TEN NÁŠ VŔŠOK?

VIDÍŠ TEN NÁŠ VŔŠOK?

Seminár s názvom Vidíš ten vŕšok?  určený pre pedagógov a knižničných pracovníkov bol súčasťou festivalu Zlatá priadka a konal sa 23. mája 2019 v Mestskej knižnici mesta Piešťany, v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave - Centrom detskej literatúry, čítania a SK IBBY.  

Seminár bol zameraný na čítanie a budovanie spoločného symbolického jazyka prostredníctvom povestí. Je venovaný jednej z kľúčových tém, ktorá sa týka rozvíjania kultivovaného čítania, keďže súčasné deti, ale aj dospelá populácia majú problémy s vnímaním a dešifrovaním symbolického jazyka. Je to závažná prekážka pre vnútorný rast človeka a v samotnom vzdelávacom procese z nej vyplývajú bariéry voči hlbšiemu porozumeniu literárnych textov. Lektorka: literárna vedkyňa z Ústavu slovenskej literatúry SAV a koordintorka BIBIANY - Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Mgr. Timotea Vráblová, CSc.