Úspešné projekty na podporu čítania

Úspešné projekty na podporu čítania

Prinášame vám zoznam niektorých slovenských projektov na podporu čítania na celoslovenskej a regionálnej úrovni, ktoré účinne pôsobia pri vytváraní priaznivého vzťahu detí ku knihám.

CELOSLOVENSKÉ PODUJATIA

Hviezdoslavov Kubín 

Čítame s Osmijankom - Pridaj sa aj ty

Noc s Andersenom

Celé Slovensko číta deťom 

Zázračný oriešok

Dni detskej knihy

Čítajme si – detský čitateľský maratón

Prešov číta rád 

Kráľ detských čitateľov  

Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky

Stretnúť knihu každý deň

Wolkrova Polianka

Keď čítanie je čtení

Jašíkove Kysuce

Literárna súťaž Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Literárna súťaž Laca Novomeského v Senici

Deň ľudovej rozprávky

Ihrisko čítania

Chyméros

REGIONÁLNE PODUJATIA

Čítanie pre najmenších

S knihou nás baví svet

Desaťtisíc míľ v literárnom mori Liptov

Autorské čítania v spolupráci so strednými školami v Námestove

Cesty za knihou

Stonožkové čítanie

Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou

Vianočná knižka sa otvára

Vianoce s detskou knihou

Čítačka s písačkou

Vranovské knihodni

Literárne talenty

Knihy bez bariér alebo empatia v detskej literatúre

Číta celá rodina

Týždeň hlasného čítania 

Stratené rozprávky

Čítam, čítaš – čítame

Jarný maratón s knihou 

Čítajme všetci – čítanie je super

Les ukrytý v knihe

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Záložka do knihy spája školy

Mama, tata, čítajte s nami 

Palácová herňa čítania 

Knižné hody v Bratislave