Týždeň hlasného čítania

Týždeň hlasného čítania

Združenie Orava organizuje a vyhlasuje v mesiaci apríli Týždeň hlasného čítania. V roku 2017 prebiehal už 15. ročník. Počas ľubovoľného týždňa v mesiaci  apríli sa venujú Týždňu hlasného čítania. Myšlienkou tejto akcie je zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Rodičia, učitelia, starí rodičia, súrodenci a ostatní dospelí sa zapájajú,  aby pomohli deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia.

Organizuje Združenie Orava