Trojruža 2018, Cena Ľ. Fullu 2018, Čestná listina IBBY 2018

Trojruža 2018, Cena Ľ. Fullu 2018, Čestná listina IBBY 2018

Dňa 22. novembra sa konalo v Komornom štúdiu RTVS slávnostné odovzdávanie národných cien: Cena Ľudovíta Fullu 2018, Trojruža 2018 a medzinárodné ocenenie Čestná listina IBBY 2018.

Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti udelil CENU ĽUDOVÍTA FULLU  2018 Kristíne Šimkovej za fantazijno-realistickú, kultivovanú ilustračnú tvorbu pre deti, ktorá podnecuje ich predstavivosť.

Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti udelil CENU TROJRUŽA 2018 Jane Šimulčíkovej za literárny prínos v kvalitatívnom vývoji slovenského dievčenského románu a za básnickú tvorbu pre deti, ktorá prostredníctvom metaforického súčasného jazyka otvára dieťaťu svet lásky a porozumenia.

Diplomy Čestnej listiny IBBY 2018 dostali tvorcovia a zároveň vydavatelia týchto ocenených kníh:

·     Daniel  Pastirčák za knihu Rozprávka O lietajúcej Alžbetke – Vydavateľstvo Artforum

·     Jana Kiselová-Siteková za ilustrácie knihy Mamička – Vydavateľstvo BUVIK

·     Ľubomír Feldek za preklad knihy Jaroslava Seiferta Mamička – Vydavateľstvo BUVIK

 

        

 

Na slávnostnom večeri spojenom s odovzdávaním cien vystúpila spievajúca huslistka a autorka originálnych skladieb Miriam Kaiser so svojím MIRIAM KAISER TRIO. 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!