Timotea Vráblová

Timotea Vráblová

TIMOTEA VRÁBLOVÁ 
Je zakladateľkou IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA. Problematike čítania sa venuje vo svojej práci i vo voľnom čase. Príležitostne sa venuje autorskej tvorbe a prekladá. Ako scenáristka pracovala s divadelnými skupinami, s medzinárodným súborom baletu a súčasného tanca. So skladateľom a gitaristom Davidom M. Boydom vytvorila hudobno-poeticko-tanečné predstavenie Signál (2009), s maliarkou Molly W. Freemanovou a Davidom M. Boydom poeticko-hudobné inscenácie v Texase a Colorade (2006), pre Slovenský rozhlas v roku 2016 vytvorila adaptáciu románu Selmy Lagerlöfovej Gösta Berling a v roku 2018 adaptáciu románu Kathy Kacer Tajomstvo príborníka. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Ako literárna historička skúma staršie obdobia slovenskej literatúry (16. – 18. storočie). Veľký priestor venuje aj výskumu literatúry pre deti a mládež. Recenzuje knižnú tvorbu pre deti, každoročne hodnotí produkciu pôvodnej tvorby pre Knižnú revue. Na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka. Spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na edícii Čítame s porozumením – Analfabeta Negramotná. Postavila projekt Cesta ku knihe, ktorý sa v spolupráci so spisovateľom Danielom Hevierom realizoval v rokoch 1999 – 2009 v rámci OZ Fanfáry v detských čitateľských HEVI kluboch. V projekte Malý školský rok 2009 – 2010 pre Slovenský rozhlas, založila a viedla čitateľskú družinu detí. Školí učiteľov a knihovníkov prostredníctvom seminárov a workshopov o čítaní, literatúre a tvorivom písaní. Založila Centrum pre rozvoj čítania s porozumením: Ihrisko čítania Timotey Vráblovej. Spoločne s Vierkou Sádovskou realizovala projekt Palácová herňa čítania. V roku 2012 spolu s Viekou Sádovskou vytvorili Divadlo čítania Gunill. Prednáša aj v zahraničí (Česko, Poľsko, Veľká Británia, USA, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Belgicko, Mexiko). Od roku 2010 je prezidentkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY). V rokoch 2012 – 2016 pracovala vo výkonnom výbore IBBY.