Stretnúť knihu každý deň

Stretnúť knihu každý deň

Cieľom podujatia, ktoré organizuje Mestská knižnica v Piešťanoch, je ponúknuť deťom aj dospelým možnosť stretnutia s literatúrou, hlasným čítaním, knihou v netradičných priestoroch (i mimo samotnej knižnice). Organizátori vidia v čase poklesu záujmu detí o čítanie v týchto aktivitách šancu osloviť aj potenciálnych detských i dospelých čitateľov, ukázať im, že čas strávený s knihou je nielen časom stráveným zmysluplne, ale že so sebou prináša aj množstvo neopakovateľných zážitkov, ktoré žiadne iné médium nedokáže sprostredkovať. Podujatie sa skladá z dvoch častí: Literárny maratón alebo Čítame od rána až do noci – cyklus knižných prezentácií, autorských čítaní a stretnutí s literárnymi tvorcami a ich tvorbou pre deti i dospelých.

Túlavá knižnica – cieľom je ponúknuť deťom i dospelým zábavu i poučenie mimo knižnice formou zábavných dopoludní (popoludní) s množstvom zaujímavých literárnych, výtvarných, divadelných podujatí – divadelné predstavenia, tvorivé dielne, výtvarné i literárne súťaže, výstavky kníh a iné.

Organizuje Mestská knižnica Piešťany