Skočiť na hlavný obsah
Stonožkové čítanie

Stonožkové čítanie

Podujatie knižnice v Starej Ľubovni je zamerané na aktivizáciu čítania žiakov 1. stupňa základných škôl a ich zmysluplného  využívania voľného času. Jednotlivé triedy aj jednotlivci sa zaregistrovali do súťaže a dostali čitateľské preukazy so STONOŽKOU. Výber literatúry nie je ohraničený tematicky, ale je ľubovoľný a adekvátny vekovej kategórii účastníkov. Každý z účastníkov z každej prečítanej knihy urobí jednu ilustráciu. Z ilustrácií sa viaže stonožka. Počas vyhlásenia súťaže sú pre účastníkov  sprievodné podujatia edukačno-športového charakteru.

Organizuje knižnica v starej Ľubovni