S knihou nás baví svet

S knihou nás baví svet

Oravská knižnica Antona Habovštiaka sa v tomto projekte snaží stimulovať deti a mládež       k intelektuálnym a kognitívnym činnostiam spojeným s čítaním a viesť ich k čítaniu ako stratégii celoživotného vzdelávania už od útleho veku. Najúčinnejším spôsobom, ako to dosiahnuť, je predstaviť im literatúru názornými, súťaživými a interaktívnymi formami, aby deti objavili hodnotu knihy nielen ako zdroja informácií, ale aj ako zdroj obohatenia sa po emocionálnej stránke.

Organizuje Oravská knižnica