Prix Ex Aequo

Prix Ex Aequo

Prix Ex Aequo je medzinárodný festival rozhlasovej tvorby pre deti a mládež, ktorý každé dva roky organizuje  RTVS v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU). Súťaží sa v dvoch kategóriách:

• rozhlasová rozprávková hra
• rozhlasová hra pre mládež
Cena za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela – Prix Ex Aequo – ponúka možnosť prezentovať výsledky umeleckého snaženia v oblasti dramatickej tvorby, možnosť porovnávania, vzájomného ovplyvňovania i využitia najkvalitnejších programov jednotlivých rozhlasových staníc združených v EBU. Zakladajúcimi osobnosťami festivalu sú spisovateľ, rozhlasový a televízny tvorca Ján Uličiansky a autorka, dramaturgička a prekladateľka Beata Panáková. Slovenská sekcia IBBY udeľuje ocenenie od roku 2010.