Prešov číta rád

Prešov číta rád

Hlavným organizátorom podujatia je Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Knižnica pripravuje besedy, autorské čítania, prednášky aj odborný seminár vo všetkých svojich priestoroch v centre mesta, ako aj v pobočkách i v Detskej knižnici Slniečko. Súčasťou festivalu býva aj celoslovenský odborný seminár. Festival sprostredkúva dospelým, deťom i mládeži osobné stretnutia s tvorcami literatúry. Festivalových akcií sa zúčastňuje cca 2000 návštevníkov, a ďalší návštevníci na verejných priestranstvách. Cieľom festivalu je vhodným a atraktívnym spôsobom spropagovať súčasnú slovenskú a zahraničnú literárnu tvorbu pre deti, mládež a dospelých, umožniť deťom, mládeži a širokej verejnosti, spoznať, zoznámiť sa a podieľať sa na spoločných aktivitách so súčasnými slovenskými a zahraničnými tvorcami literatúry, osloviť čitateľov aj nečitateľov a uľahčiť im prístup k literatúre, vytvárať vzťah ku knihe, rozlišovať hodnotovú úroveň literatúry a kníh, povzbudiť verejnosť k čítaniu a tak prispieť k zvyšovaniu vzdelanostnej a kultúrnej úrovne detí, mládeže aj dospelých.

Organizuje Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove