Povesti Dunajskej kráľovnej

Povesti Dunajskej kráľovnej

Vo štvrtok 13. júna 2019 sa v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Povesti Dunajskej kráľovnej. Podujatia sa zúčastnilli ocenení žiaci, ich rodičia a pedagógovia z Piešťan, Hlohovca, Nového Mesta nad Váhom, Chtelnice, Spišskej Belej, Kežmarku, Fiľakova, Prešova, Komárna, Zlatých Moraviec, Bratislavy a Michaloviec. 

Ceny žiakom odovzdali zástupcovia organizátorov a partnerov súťaže, medzi nimi Eva Cíferská - zástupkyňa BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave, ktorá odovzdala Cenu BIBIANY  Laure Krasuľovej (10 rokov) za maľbu vodníka. 

Výstava ocenených prác detí z celoslovenskej výtvarnej súťaže venovanej 100. výročiu narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej bude v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany inštalovaná od 13. júna do 31. júla 2019.