VÝSTAVA NOSITEĽKY GRAND PRIX 2015 - LAURA CARLIN, VEĽKÁ BRITÁNIA

VÝSTAVA NOSITEĽKY GRAND PRIX 2015 - LAURA CARLIN, VEĽKÁ BRITÁNIA

Termín konania :

od: 8. 9. 2017

do: 29. 10. 2017

Miesto konania :

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Laura Carlin ukončila štúdium na Royal College of Art v Londýne v roku 2004. Okrem ilustrácie kníh sa venuje aj návrhom obálok viacerých významných časopisov ako sú The Guardian, The New York Times, The New Yorker alebo The Boston Globe. Tiež sa venuje aj tvorbe keramiky. Žije a pracuje v Londýne.

Charakteristická pre jej tvorbu je technická zručnosť a zmysel pre humor. Jej práca je citlivá, premýšľavá a krásna. Humor v jej tvorbe dôležitý kvôli nadhľadu, pretože, ako sama hovorí,  príliš seriózne veci môžu čitateľa odradiť. Pri práci najprv rozmýšľa o knihe ako celku a o myšlienkach v nej skrytých. Rada ilustruje knihy, kde text je vizuálne bohatý. V takom prípade si musí dať pozor, aby len neopakovala slová svojimi ilustráciami. Preto musí rozmýšľať o ideách, témach a dejoch ktoré sú v príbehoch skryté a umožnia je vyjadriť sa iným, text obohacujúcim spôsobom. Laurina  schopnosť odovzdať veľké množstvo emócií cez najmenšie detaily, je prepracovaná  a spojenie  detskej naivity s istou sentimentalitou,  ktoré má je pre ňu charakteristická, ju priviedlo k jej jednoznačnému umeleckému vyjadreniu. V svojich ilustráciách sa snaží inšpirovať deti aby čítali, kreslili a tvorili.  Pri svojej práci používa farebné ceruzky, akvarely a akryl.

Za svoju tvorbu získala viacero ocenení, napríklad Čestné uznanie na súťaži BolognaRagazzi, cenu Quentina Blakea,  alebo cenu D&AD Pencil . Za knihy  A World of Your Own (Tvoj svet)The Iron Man (Železný muž) získala v roku 2015 Grand Prix BIB. Ako sa vyjadrila Medzinárodná porota BIB 2015: „Laura Carlin sa pohybuje ľahko, ale s veľkou starostlivosťou medzi rôznymi náladami, preukazujúc tak citlivosť, ako aj zmysel pre humor. Najmenšie obrázky spolu s dvojstrannými ilustráciami sú tvorené dôkladne a s dokonalým načasovaním...“

 

                                                                                                              Mgr. Viera Anoškinová

                                                                                                              vedúca sekretariátu BIB

Galéria

Galéria