Skočiť na hlavný obsah
Výsledky BAB 2016 - cena PRIX KLINGSOR

Výsledky BAB 2016 - cena PRIX KLINGSOR

Termín konania :

od: 10. 10. 2016

do: 14. 10. 2016

Cenu PRIX KLINGSOR za celoživotné dielo odovzdal výtvarníkovi, animátorovi a režisérovi Jannikovi Hastrupovi z Dánska riaditeľ festivalu BAB Peter Tvrdoň.

 

OCENENIA BAB 2016

Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava, ktorý sa začal v pondelok 10.októbra, vyvrcholil v piatok 14.októbra odovzdávaním cien v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Počas festivalu videli diváci vyše 260 animovaných filmov z celého sveta v kinosále Kina Klap na VŠMU a v kine Mladosť. Súťažné premietania prebiehali v Bratislave v Dome kultúry Zrkadlový háj, v Dome kultúry Dúbravka a v kine Nostalgia / Nivy.

Festival rozšíril svoje aktívne pôsobenie na detského diváka aj mimo Bratislavy a súťažné premietania prišli aj za deťmi v Prešove /kino Scala, v Prievidzi /kino Baník-Art Point a v Košiciach /Kunsthalle. V medzinárodnej súťaži bolo uvedených 59 súťažných filmov z 25 krajín za mimoriadneho záujmu i spontánneho ohlasu takmer 15000 detských divákov.

 

Na festivale pracovala Medzinárodná porota v zložení:

Edo Lukman (Chorvátsko), predseda poroty; 

členovia poroty:

Zuzana Alnerová (Slovensko), reprezentantka UNICEF,

Géraldine Baché (Francúzsko),

Martina Frajštáková (Slovensko), 

Peter Glocko, reprezentant Literárneho fondu Bratislava,

Yu Jie (Čína),

Géza M. Tóth (Maďarsko).

 

Z rozhodnutia Medzinárodnej poroty BAB 2016 boli udelené tieto ocenenia:

Cenu Viktora Kubala za najlepší film v súťaži získal film Raz, dva, strom režisérky Julie Aronovej (Francúzsko, Švajčiarsko) za excelentnú animáciu, pútavé a inovatívne vyrozprávanie príbehu a originálne výtvarné spracovanie.

 

Cenu UNICEF Slovensko získal film Vianočná balada režiséra Michala Žabku (Česká republika), za využitie originálnych animačných techník v príbehu s naliehavým myšlienkovým posolstvom o porozumení, ktoré najlepšie korešponduje s poslaním a cieľmi UNICEF.

 

Cenu Sv. Vojtecha – Cenu Višegrádu za najlepší film z krajín Višegrádu získal film Apolejka a jej oslík režisérky Joanny Jasińskej Koronkiewiczovej za skvelé spracovanie klasického rozprávkového príbehu, ktorý aktívne oslovuje dnešného detského diváka.

 

Prémiu Literárneho fondu získal režisér Juraj Krumpolec zo Slovenska za film Hviezdny taxík za dynamicky farebné stvárnenie filmu na motívy príbehov Gianniho Rodariho a jeho vtipné prenesenie do reálií slovenských školákov.

 

Cenu detského diváka podľa hlasovania detí na BAB 2016 získal film Panáčik Drievko režisérov Jeroena Jaspaerta a Daniela Snaddona (Spojené kráľovstvo)

 

Porota sa rozhodla udeliť Zvláštne uznanie štúdiu FILM BILDER GmbH (Nemecko) za nápaditú a zaujímavú kolekciu filmov v súťaži (filmy: Kopf hoch! /Hlavu hore, Krake /Chobotnica, Wolf /Vlk, Bat Time /Čas netopierov, Yhr Glühwürmchen kommet /Sobia koleda.)

 

V nesúťažnej časti XIII. ročníka festivalu BAB 2016 boli udelené tieto ocenenia:

 

 

PRIX KLINGSOR za celoživotné dielo významnej svetovej osobnosti animovaného filmu, výtvarníkovi, animátorovi a režisérovi, Jannikovi Hastrupovi (Dánsko).

 

 

 

 

 

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu výtvarníkovi, animátorovi a režisérovi Tadeuszovi Wilkoszovi (Poľsko).

 

 

 

 

 

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu scenáristovi, dramaturgovi a pedagógovi Jiřímu Kubíčkovi (Česká republika).

 

 

 

 

 

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu výtvarníkovi, animátorovi, režisérovi a pedagógovi Vladimírovi Malíkovi (Slovensko).

 

 

 

 

 

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu výtvarníkovi, animátorovi a režisérovi Johnovi Halasovi in memoriam (Spojené kráľovstvo).

 

 

 

 

Po tretíkrát bola súčasťou festivalu aj celoslovenská súťaž pre deti v tvorbe flipbookov (jednoduchá forma animácie v školských zošítkoch), ktorej sa zúčastnilo 42 žiakov z 15 slovenských základných škôl, základných umeleckých škôl a voľnočasových centier. Víťazom sa stala Soňa Kőröšiová zo ZUŠ v Humennom..