Výhercovia súťaže POSKLADAJ SI ABSTRAKTNÝ OBRÁZOK.

Termín konania :

11. 10. 2019

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili súťaže POSKLADAJ SI ABSTRAKTNÝ OBRÁZOK, ktorá bola súčasťou výstavy Bauhaus.
Vylosovaným výhercom, Martinkovi, Stanislavovi, Simonke, Tamii, a Zare, srdečne blahoželáme.

Galéria