VO FARBÁCH VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA

VO FARBÁCH VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA

Miesto konania :

Galéria Dušana Rolla, BIBIANA, Panská 41

Pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Československom pripravila BIBIANA výstavu 39 ilustrácií japonských umelcov, ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967. Doplnená bude o interaktivity napr. niekoľko druhov puzzle aj pracovný stôl na tvorbu origami. Súčasťou výstavy je aj malý čitateľský kútik s knihami pre deti, ktorých súčasťou sú ocenené ilustrácie. Sprievodnými podujatiami výstavy budú aj tvorivé dielne inšpirované témami z japonskej kultúry.  
Výstavu dopĺňajú sprievodné podujatia Namiko na hubách, Rozkvitnuté vejáre či Ikebana.
Libreto a výtvarno priestorové riešenie –  A. Lučenič 
Dramaturgia –  V. Marákyová
Termín: 17. 1. – 16. 4. 2020
 

Galéria

Galéria