VESELÁ ANIMÁCIA VLADIMÍRA MALÍKA

VESELÁ ANIMÁCIA VLADIMÍRA MALÍKA

Termín konania :

od: 11. 10. 2016

do: 14. 10. 2016

Kunsthalle, KOŠICE, kino Scala, PREŠOV, kino Baník/ArtPoint, PRIEVIDZAPodujatia sa budú konaťpriebežne vo všetkých troch mestách.