Skočiť na hlavný obsah
Veľvyslanec Japonska v SR udelil cenu Medzinárodnému domu umenia pre deti BIBIANA a jej riaditeľovi Petrovi Tvrdoňovi

Veľvyslanec Japonska v SR udelil cenu Medzinárodnému domu umenia pre deti BIBIANA a jej riaditeľovi Petrovi Tvrdoňovi

Termín konania :

27. 5. 2022

Miesto konania :

Bratislava

Cena veľvyslanca Japonska sa udeľuje jednotlivcom, telesám alebo inštitúciám, ktorí svojimi aktivitami výrazne prispievajú k vzájomnému porozumeniu a prehlbovaniu priateľských vzťahov medzi Japonskom a cudzími krajinami. V Slovenskej republike bola Cena veľvyslanca Japonska udelená po prvýkrát v roku 2014.

Dňa 24. mája 2022 sa konalo slávnostné odovzdanie Ceny veľvyslanca Japonska Medzinárodnému domu umenia pre deti BIBIANA a jej riaditeľovi Petrovi Tvrdoňovi. Cena im bola udelená za ich dlhoročný prínos k prehlbovaniu priateľstva a vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom umenia určeného deťom.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo v komornej atmosfére za účasti predstaviteľov Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA. Veľvyslanec Makoto Nakagawa vyjadril úctu a vďaku za ich prínos k podpore bilaterálnych výmen a priateľstva prostredníctvom kultúrnej spolupráce a odovzdal im ceny a diplomy.

Pán Tvrdoň následne vyjadril poďakovanie za ocenenie a vďaku všetkým, ktorí aktivity BIBIANY podporujú.

 

Galéria