VČELÁR JOŽKO

VČELÁR JOŽKO

Termíny konania

10.10.2021 - 16:00
24.10.2021 - 16:00
03.11.2021 - 10:00
10.11.2021 - 10:00

Miesto konania :

BIBIANA, ateliér

V rámci BIB 2021 ponúkame inscenované čítanie vybraných knižných titulov slovenských spisovateľov a ilustrátorov. Vybrané príbehy dostávajú osobitý výtvarný, herecký a hudobný šat, vďaka študentkám Katedry bábkarskej tvorby z Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pod pedagogicko - režijným vedením Mariky Kecskésovej sa môžete tešiť na príbeh priateľstva krtka Jožka a včielok z knižky autorky a ilustrátorky Simony Čechovej.
Účinkujú – A. Palanová, P. Stehelová
(Pre deti od 3 rokov)