Tvorivá dielňa s Miroslavom Dušom

Termín konania :

12. 9. 2018

Miesto konania :

BIBIANA, štúdio