SLOVOM A FARBOU BEZ HRANÍC

SLOVOM A FARBOU BEZ HRANÍC

Termín konania :

od: 8. 7. 2016

do: 10. 7. 2016

Výstava predstaví výsledky projektu neziskovej organizácie Facilitas n.o. Košice, ktorý vznikol s finančnou podporou MK SR. Je o živej kultúre, o interaktívnej forme, ktorá prispieva k vytvoreniu rovnosti príležitostí pre zdravotne a inak znevýhodnených ľudí. Sú v nej maľby a kresby, ktoré vznikali počas tvorby tlačenej brožúry s poviedkami a ilustráciami, zvukovo ich budú sprevádzaťnačítané poviedky s hudobným podfarbením. Pre deti sú pripravené tvorivé arteterapeutické aktivity, umožňujúce vlastný zážitok a oživenie príbehov.