Skočiť na hlavný obsah
Slávnostné odovzdávanie cien súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2016

Slávnostné odovzdávanie cien súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2016

Termín konania :

4. 5. 2017

Miesto konania :

Koncertná sieň VŠMU Dvorana, Bratislava

Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania neperiodických publikácií knižného charakteru.

Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách:

  • vedecká a odborná literatúra,
  • krásna literatúra,
  • literatúra pre deti a mládež,
  • učebnice,
  • knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie,
  • bibliofilské tlače,
  • študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Prihlásené knihy hodnotí 20 členná odborná porota podľa výtvarných

a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska.

Autorovi, vydavateľovi alebo tlačiarni udeľujú usporiadatelia súťaže ceny: 

Cenu MK SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy,

Cenu MK SR autorovi za vynikajúce ilustrácie,

Cenu MK SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu,

Cenu MK SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie,

Cenu MŠ, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu,

Cenu ZPnS tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie,

Cenu BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu,

Cenu SNK za študentskú prácu 

 

Do 25. ročníka súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2016 vydavatelia prihlásili 134 kníh v kategóriách: vedecká a odborná literatúra, krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež, učebnice, knihy

o výtvarnom umení a obrazové publikácie, bibliofilské tlače, študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Sedem titulov získalo šesť cien:

Ceny Ministerstva kultúry SR, Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku, Cenu BIBIANY a dve práce Cenu Slovenskej národnej knižnice. Porota vybrala ako Najkrajšie knihy Slovenska 20 kníh a 6 študentských prác.

Predsedom poroty bol Daniel Brunovský.    

 

Ceny udelené v súťaži  Najkrajšie knihy Slovenska 2016

 

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy

Artforum, spol. s r.o., Bratislava  za knihu Italo Calvino: Neviditeľné mestá

 

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie 

Daniela Olejníková za knihu Marek Vadas: Útek

a

Katarína Slaninková za knihu Babča B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad

 

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu

Palo Bálik za knihu Italo Calvino: Neviditeľné mestá

 

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie

TBB, a.s., Banská Bystrica za knihu Jana Geržová – Juraj Mojžiš a kol.: Daniel Fischer

 

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu

Artforum, spol. s r.o., Bratislava za knihu Pero Le Kvet: Chlapec s očami ako hviezdy

 

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu 

Antónia Antalová za prácu „Ej, zalužicki poľo...

Adam Špilák za prácu Vladimír Boudník: Loď

 

Najkrajšie knihy Slovenska 2016

 

Vedecká a odborná literatúra     

 

≈ Magda Stanová: Algorithms in Art

   Graf. úprava Magda Stanová, vyd. Nakladatelství AVU, Praha a CEE PhotoFund,

   Humenné, tlač QT Studio, s.r.o., Praha

 

≈ Nina Gažovičová: Lesson of relativity

   Fot. kol. a archív, graf. úprava Ľubica Segečová, vyd. Art RePublic, Bratislava, tlač

   Tiskárna Helbich, a.s., Brno

 

≈ Ján Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo

   Graf. úprava Pergamen, s.r.o., Trnava, vyd. Vydavateľstvo RAK, s.r.o., Budmerice,

   tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

 

≈ Kol.: Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015

   Fot. kol., graf. úprava Matúš Lelovský, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.,

   Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín

 

≈ Vladislav Rostoka – Dušan Junek: Typo:Grafik:Um / T №1

   Il. kol., fot. kol. a archív, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. VELDAN, spol. s r.o.,

   Trnava, tlač Neografia, a.s., Martin

 

Krásna literatúra

 

≈ Jaroslav Seifert: Mamička

   Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Vydavateľstvo BUVIK,

   s.r.o., Bratislava, tlač Róbert Jurových – Nikara, Krupina

 

≈ Italo Calvino: Neviditeľné mestá

   Il. Daniela Olejníková, graf. úprava Palo Bálik, vyd. Artforum, spol. s r.o., Bratislava,

   tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

 

≈ Milan Lasica – Marek Ormandík: Piesnenie

   Il. Marek Ormandík, graf. úprava Pergamen, s.r.o., Trnava, vyd. Vydavateľstvo

   SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín

 

≈ Víťo Staviarsky: Záchytka

   Il. a graf. úprava Katarína Rybnická, vyd. Mgr. art. Mária Staviarska, Prešov, tlač

   Tlačiareň Kušnír, Prešov

 

Literatúra pre deti a mládež

 

≈ Ivana Auxtová: Červený vírus a kučeravý Sebastián

   Il. Matúš Maťátko, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd. Perfekt, a.s.,

   Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

 

≈ Pero Le Kvet: Chlapec s očami ako hviezdy

   Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd. Artforum, spol. s r.o.,

   Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

 

≈ Imro Weiner-Kráľ: Rozprávky pre Elise 1 – Príbehy kocúra Mineta

   Il. Imro Weiner-Kráľ, graf. úprava Marek Kianička, vyd. Mgr. Peter Chalupa – Petrus,

   Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

 

≈ Babča B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad

   Il. Katarína Slaninková, graf. úprava Jana Papierniková, vyd. Vydavateľstvo

   SLOVART spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín

 

≈ Marek Vadas: Útek

   Il. Daniela Olejníková, graf. úprava Studio Limb, s.r.o., Bratislava, vyd. OZ BRAK,

   Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

 

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

 

≈ Jana Geržová – Juraj Mojžiš a kol.: Daniel Fischer

   Graf. úprava Marcel Benčík a Daniel Fischer, vyd. Daniel Fischer, Vysoká škola

   výtvarných umení v Bratislave, Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., a Kruh

   súčasného umenia Profil, Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

 

≈ Ján Ábelovský – Nina Gažovičová – Aurel Hrabušický: Július Koller

   Fot. Martin Marenčin, graf. úprava Eva Kašáková, vyd. Aukčná spoločnosť SOGA,

   Bratislava, tlač Tlačiareň Dóša, s.r.o., Bratislava

 

≈ Marián Pauer: Karol Plicka

   Graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava

   v spolupráci so Slovenským národným múzeom, Martin a Slovenským

   filmovým ústavom, Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

 

≈ Kol.: Milan Čorba

   Fot. kol. a archív, graf. úprava Ján Šicko a Peter Gála, vyd. Divadelný ústav,

   Bratislava, tlač Polygrafické centrum, s.r.o., Bratislava

 

≈ Andrej Bán: Na juh od raja

   Fot. Andrej Bán, graf. úprava Pavel Kordoš, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol.

   s r.o., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

 

≈ Kol.: Sen ≠ skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945

   Fot. kol. a archív, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Slovenská národná galéria,

   Bratislava, tlač Dolis, s.r.o., Bratislava

 

Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

 

≈ Zuzana Šebelová: Astronómium

   Il. a graf. úprava Zuzana Šebelová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava,

   tlač Neumahr, s.r.o., Bratislava

 

≈ Nina Zibolenová: Čierne dotyky

   Il. a graf. úprava Nina Zibolenová, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola,

   Žilina

 

≈ Daniela Vagašová: Denník jednej slečny

 

   Il. a graf. úprava Daniela Vagašová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava,

   tlač Devin printing house, s.r.o., Bratislava

 

≈ Antónia Antalová: „Ej, zalužicki poľo...“

   Il. a graf. úprava Antónia Antalová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

   tlač Doubleop, s.r.o., Bratislava

 

≈ Vladimír Boudník: Loď

   Il. a graf. úprava Adam Špilák, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina

 

≈ Hermann Hesse: Siddhártha

   Il. a graf. úprava Michaela Bieliková, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola,

   Žilina

 

 

 

Galéria

Kalendár podujatí

2024


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ