Skočiť na hlavný obsah
Slávnostné odovzdávanie Ceny Ľudovíta Fullu a ceny Trojruža 2016, diplomov Čestnej listiny IBBY a za nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena 2016

Slávnostné odovzdávanie Ceny Ľudovíta Fullu a ceny Trojruža 2016, diplomov Čestnej listiny IBBY a za nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena 2016

Termín konania :

22. 11. 2016

Miesto konania :

Komorné štúdium Slovenského rozhlasu

V Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu sa uskutoční v utorok 22. 11. 2016 o 17. 00 hod. slávnostné odovzdávanie Ceny Ľudovíta Fullu a ceny Trojruža 2016, diplomov Čestnej listiny IBBY a za nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena 2016.


CENA ĽUDOVÍTA FULLU je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež. Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti udeľujú CENU ĽUDOVÍTA FULLU 2016 JÁNOVI LENGYELOVI za kultivovanú ilustračnú tvorbu pre deti, ktorá podnecuje detskú predstavivosť a zároveň ich vedie k pozitívnemu vnímaniu výtvarného umenia.CENA TROJRUŽA oceňuje významné literárne i literárnovedné dielo alebo doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež. Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti udeľujú CENU TROJRUŽA 2016 KVETUŠI DAŠKOVEJ za iniciatívny prínos do modernej literatúry faktu a obohacujúcu beletristickú tvorbu s prihliadnutím na edičné aktivity vo Vydavateľstve Q111.ČESTNÁ LISTINA IBBY 2016. Toto ocenenie udeľuje Medzinárodná únia pre detskú knihu (International Board on Books for Young People - IBBY) autorovi, ilustrátorovi a prekladateľovi za knihu pre deti a mládež, ktorá vznikla za posledné dva roky. Návrhy na udelenie diplomu predkladajú národné sekcie IBBY v dvojročných intervaloch. Diplomy Čestnej listiny IBBY 2016 dostali títo tvorcovia a vydavatelia ocenených kníh: ĽUBOMÍR FELDEK za knihu ŠALAMÚNOVA PIESEŇ PIESNÍ – vydavateľstvo PERFEKT. VLADIMÍR KRÁL za ilustrácie knihy KOZLIATKA – Vydavateľstvo BUVIK. ALICA KULIHOVÁ za preklad knihy Zvonimira Baloga ČASTO SI VYMÝŠĽAM... – vydavateľstvo PERFEKT.
Za nominácie na Cenu H. Ch. Andersena 2016 dostanú diplomy spisovateľ DANIEL HEVIER a ilustrátor PETER UCHNÁR.Slávnostný večer s odovzdávaním cien sa uskutoční 22. 11. 2016 o 17.00 hod. v Slovenskom rozhlase.