Škaredé káčatko

Škaredé káčatko

Termíny konania

26.03.2023 - 16:00

Miesto konania :

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

 

škaredÉ káčatko

Kto som? Kde je moje miesto vo svete? Prečo sa to stalo mne? Každý z nás tieto otázky dobre pozná, malý aj veľký. Príbeh z pera H. Ch. Andersena je takisto každému známy. V novom naštudovaní rozprávky Štúdio BIBIANA ponúka možnosť citlivo a s humorom hľadať a nájsť odpovede aspoň na niektoré z nich.

Texty piesní – Z. Pašuthová

Hudba –  J. Dobrakov

Výtvarno-priestorové riešenie – N. Štefunková

Dramaturgia hudobnej a výtvarnej zložky z roku 2003 – K. Kosánová

Réžia – M. Kecskésová

Účinkujú –  B. Kamenská a Š. P. Králik

(Pre deti od 4 rokov)