SCHODY ŽIVOTA

SCHODY ŽIVOTA

Termín konania :

od: 15. 1. 2018

do: 31. 1. 2018

Miesto konania :

Dvorana Ministerstva kultúry SR

Jedná sa o reprezentačnú výstavu 80 obrazov popredného insitného maliara z Kovačice pána Jána Bačúra pri príležitosti jeho životného jubilea - 80 rokov. Ján Bačúr patrí medzi významných nositeľov tradičných vedomostí slovenského insitného umenia v Srbsku. Autor vo svojej maliarskej tvorbe zobrazuje ľudovú architektúru svojho rodiska, ľudí venujúcich sa tradičným poľnohospodárskym prácam ako aj portrétom týchto ľudí.

    V dňoch 15. januára až 31. januára sa v Dvorane Ministerstva kultúry SR uskutoční výstava slovenského insitného maliara zo Srbska pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov.

Výstavu organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraniční, Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave a Galéria Babka z Kovačice.

Vystavených bude 80 obrazov, ktoré Ján Bačúr vytvoril v posledných dvadsiatich rokoch technikou olej na plátne.

Charakteristika  diela a tvorby Jána Bačúra, ktorú napísal slovenský kritik a kunsthistorik zo Srbska pán Vladimír Valentík z knihy Ján Bačúr Insitný maliar z Padiny / 2004 /:

„ Padina hádam od svojho založenia v roku 1806 nemala lepšieho a pozornejšieho výtvarného kronikára ako insitného maliara Jána Bačúra. On svojej osade venoval seba. Určite nie náhodou si na začiatku svojej tvorby zvolil iba jeden výtvarný motív – svoje rodisko. A čo môže človeka tak pripútať k niečomu, ak nie láska?!  Neúprosné plynutie času k rodisku u Jána Bačúra pridalo jednu novú dimenziu – nostalgiu a potrebu – ako zastaviť čas ? Ján Bačúr ako i mnohí iní Padinčania – bol svedkom postupnej zmeny výzoru a spôsobu života v jeho rodisku, no na rozdiel od iných – pokúsil sa zastaviť plynutie času maľovaním a tak zaznamenať natrvalo filigránskou zručnosťou ulice, domy a studne svojho rodiska ako i život a prácu a podobizne svojich spoluobčanov, susedov a rodákov. Ján Bačúr teda maľuje svoju osadu a jej ľudovú architektúru. Na obrazoch sú zvečnené skutočné domy z jeho ulice, jeho rodný dom, krčma, stará padinská škola a často je namaľovaná  i zvláštna stavba padinského kostola. Druhú časť svojej maliarskej tvorby Ján Bačúr venoval ľudom, svojim spoluobčanom a tradičným poľnohospodárskym prácam na poli ako i na sedliackom dvore. Tretia časť maliarskej tvorby Jána Bačúra je venovaná portrétom.  Portrétová tvorba je zriedkavá medzi insitnými maliarmi, no v maliarstve Jána Bačúra má významné miesto. Na portrétoch sú znázornení hlavne skutoční ľudia a pri ich zobrazení Ján Bačúr má vždy na zreteli psychologickú dimenziu osobnosti. Teplé farby a ich súlad na obrazoch Jána Bačúra sa dojímajú páčivosťou. Ich voľba prilieha znázornenému obdobiu. Pri letných a jesenných výjavoch dominujú odtiene okrovej farby polí a belasá obloha. Pri znázornení zimnej krajinky okrová farba sa z polí premiestňuje na oblohu a belaso-biela farba oblohy sa zosúva dolu na polia a dedinu v podobe snehovej prikrývky. Podstatnú zložku Bačúrových malieb však tvorí pevná a čistá kresba ako základ jeho maliarskych výjavov. Na Bačúrových obrazoch zastal čas. Jeho rodisko zostáva večne žiť na jeho pestrofarebne vylíčených padinských dolinách a kopcoch počas všetkých ročných období odrazu. Precíznym vypracovaním detailov pri maľovaní svojich figurálnych kompozícií umiestnených v dedinskej vedute alebo krajinke nám Ján Bačúr vlastne odkazuje, že mnoho vlastného času treba investovať pri maľovaní, aby sa čas zastavil, lebo zastaviť čas na plátne s toľkou lásky, ako to robí Ján Bačúr, si vyžaduje výnimočnú trpezlivosť a pedantnosť.“

Marián Potrok

Galéria

Galéria