Rozprávka o troch prasiatkach

Rozprávka o troch prasiatkach

Termín konania :

28. 9. 2022

Ponorme sa do spomienok na troch odvážnych kamarátov a prezrime si spolu obrázky z ich dobrodružného putovania. Obrázky, ktoré sú

v našej fantázii. Nájdime odpovede na nasledujúce otázky. Ako vyzerá krajina, ktorou sa vybrali? Nakreslíme si mapu ich cesty. V čom sa prasiatka líšia? Aké majú mená? Čo mali so sebou?

Vedie – M. Jánošíková

(Pre školské kolektívy I. stupňa)