Prezentácia knihy Chlapček z hrášku na Srbskom veľvyslanectve v Bratislave

Prezentácia knihy Chlapček z hrášku na Srbskom veľvyslanectve v Bratislave

Termín konania :

15. 10. 2018

Miesto konania :

Bratislava

Dňa 15. októbra 2018 sa uskutočnilo na Srbskom veľvyslanectve slávnostné uvedenie knihy do života Ďuríčková: Chlapček z hráčku, ktorú ilustroval mladý slovenský insitný maliar z Hajdušice zo Srbska Miroslav Hraško. Kniha vyšla vo vydavateľstve BUVIK a veľkým dielom k tomu prispela aj BIBIANA, ktorá túto knihu venovala každému slovenskému žiakovi, ktorý nastúpil tento rok do prvej triedy s vyučovacím jazykom slovenčina, v Srbsku. Knihu uviedol do života riaditeľ BIBIANY pán Peter Tvrdoň za účasti veľvyslanca Srbska v Bratislave pána Momčila Babiča.

MaPo

Galéria