Skočiť na hlavný obsah
Predstavujeme oddelenie živej kultúry

Predstavujeme oddelenie živej kultúry

Miesto konania :

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Predstavujeme nové oddelenie živej kultúry

Cieľom oddelenia živej kultúry, ktoré vzniklo začiatkom roka 2023 je poskytnúť návštevníkovi BIBIANY väčší komfort a zážitok z návštevy BIBIANY cez aktívnu komunikáciu. Zámerom je cez príbehy, hry, tvorivé aktivity a interaktívne prehliadky poskytnúť návštevníkovi umenie a kultúru prístupnú všetkým.

Oddelenie živej kultúry bude:

  • ponúkať plnohodnotné zážitky z vnímania a porozumenia sveta okolo nás prostredníctvom umenia, poznávať reálne i fantastické svety a búrať hranice medzi svetom detí i svetom dospelých,
  • poskytovať verejnosti podporu a pomoc pri návšteve, byť ich sprievodcom výstavou v rámci interaktívnych prehliadok s lektorom, ktorých cieľom je viesť návštevníka každého veku k pochopeniu a zamysleniu sa nad obsahom výstavy, rozšíreniu informácii o umení a kultúre,
  • poskytovať tvorivé ateliéry pre deti s rodičmi, ktoré sa obsahovo zameriavajú na činnosť BIBIANY alebo aktuálne výstavy,
  • byť aktívnou súčasťou mesta a zapájať miestnu komunitu do tvorby kultúrneho prostredia,
  • prezentovať BIBIANU ako priateľský priestor pre návštevníkov, kde sa umenie a kultúra stávajú súčasťou bežného života.

 

Tím oddelenia živej kultúry:

PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., vedúca oddelenia

Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD., lektorka

Mgr. art.  Alžbeta Frajková, lektorka

Bc. Agáta Gašperec Brozová, lektorka

Mgr. art. Veronika Trokšiarová, lektorka